• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Для Вас батьки

Співпраця з батьками

Мета: активізація взаємодії батьків з учителями, інтеграція засобів громадського та сімейного виховання школярів, задля покращення становища дітей, сімей та молоді шляхом підвищення рівня проінформованості її членів щодо інновацій у соціально-педагогічній діяльності.


Завдання:

- Створити сприятливі умови для взаємодії батьків і школярів з метою подальшого співробітництва;

- Підтримувати тісну взаємодію школи, сім'ї, громадськості як фактора успішного впливу на розвиток дитини, підвищення педагогічної культури батьків, здійснення соціального нагляду;

- Поглибити психолого-педагогічну компетенцію батьків,

- Включати батьків в освітній процес як активних суб'єктів;

- Надавати педагогічну допомогу батькам в емоційній рефлексії стосовно дітей;

- Формувати у батьків педагогічної позиції щодо своєї дитини;

- Культивувати тактику співробітництва при взаємодії „дорослий – дитина”;

- Організовувати вчителями школи групові форми обміну досвідом між батьками щодо їх взаємодії з дітьми;


Очікувані результати:

- виховання цілісної особистості, що зумовлене співпрацею дітей з батьками;

- володіння навичками ділової комунікації, рольової взаємодії, толерантної поведінки, інформаційного обміну;

- володіння специфічними навичками навчальної праці (здатність до самоосвіти), нормами та еталонами соціальної життєдіяльності (вихованість);

- розширення світогляду та поглиблення педагогічної, психологічної та виховної компетенції батьків;

- створення комплекту методичних робіт.

Шляхи реалізації :

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Форма узаг.

Відмітка про виконання

Соціальна робота.

Виявити в школі дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних сімей та дітей одиноких матерів, інвалідів дитинства.

постійно

директор школи

Провести оцінювальне обстеження всіх учнівських сімей

постійно

класні керівники

Забезпечити безперервність навчання дітей-сиріт, з багатодітних сімей, дітей одиноких матерів, інвалідів дитинства

постійно

вчителі-предметники

Вивчити умови родинного виховання учнів, соціально - професійного складу батьків.

постійно

класні керівники

Скласти карту зайнятості учнів у позаурочний час.

постійно

класні керівники

Надання допомоги сім'ям з метою поліпшення відвідування дітьми школи, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей на заняттях

постійно

класні керівники

Організація чергування батьків під час проведення позакласних заходів, вечорів тощо

постійно

класні керівники

Виявити батьків, які негативно впливають на дітей, не виконують своїх батьківських обов'язків.

постійно

класні керівники

Добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують Статут школи.

постійно

директор школи

Батьківська просвіта.

Двічі на семестр проводити загальношкільні батьківські збори, на які виносити актуальні питання життя та діяльності школи, навчання й виховання учнів

постійно

директор школи, класні керівники

Організувати роботу консультаційної психолого-педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей; координації дій батьків і педагогів під час корекції поведінки учнів, що мають девіантну поведінку; розв'язання конфліктних ситуацій.

періодично

практичний психолог, соціальний педагог

Щорічно проводити батьківські збори: «Організація навчально-виховного процесу в школі»

щорічно

класні керівники

Проводити психолого-педагогічний консиліум з теми „Педагогічна адаптація 5-х класів до навчання в основній школі».

щорічно

практичний психолог

Організувати спільну діяльність з родинами учнів (обдаровані та здібні діти, «важкі» підлітки, діти з неповних сімей), що потребують підвищеної уваги, забезпечувати батьків необхідною інформацією з питань виховання:

а) створити і поновлювати куточок психологічних та педагогічних порад для батьків;

б) інформаційний стенд для батьків (нормативні документи).

постійно

класні керівники, педагог-організатор

Проводити батьківські всеобучі, передбачити у річних планах всеобучі на теми:

- Родинного виховання;

- Національно-патріотичного виховання;

- Позитивна мотивація до навчання;

- Вплив комп’ютера на дитину. Дитина в інформаційному полі: безпека і загроза.

- З профілактики негативних явищ серед молоді;

- Дотримання законодавства, що стосується дітей .

- Виховання дитини підліткового віку

постійно

класні керівники

Організувати дні індивідуальних прийомів батьків практичним психологом

періодично

директор школи, практичний психолог

Організувати єдині дні роботи з батьками класних керівників

постійно

класні керівники

Проводити родинні «десанти» (відвідування батьків удома з метою дачі конкретних відповідей на їхні запитання)

постійно

класні керівники

Організувати психологічних тренінгів і соціальних досліджень:
-«Батьки і діти: чому виникають конфлікти?»,
- «Батьківські збори: погляд тат і мам», -«Дозвілля сім'ї».

Анкетування:
«Дім - родина - сім'я»,
«Друзі моєї дитини»,
«Можна й не можна в нашій родині», Тест:
«Я курю, якщо...» тощо.

постійно

Практичний психолог, класні керівники

Зміцнювати зв'язки учителів-предметників із батьками, викликати для співбесіди батьків учнів, які не встигають у навчанні, з метою надання їм методичних консультацій

постійно

класні керівники

Встановити єдиний батьківський день для проведення відкритих уроків для батьків; зустріч батьків з учителями - предметниками, класними керівниками, адміністрацією.

періодично

директор школи

Проводити анкетування батьків з метою їх оцінки діяльності школи з виховання та навчання учнів, збору пропозицій з удосконалення навчально -виховного процесу школи.

періодично

класні керівники

Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома

постійно

класні керівники

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів здійснюється класним керівником за допомогою тематичних і підсумкових батьківських зборів, індивідуальних консультацій, перевірки щоденників учнів, складання карт розвитку дітей і таблиць результатів навчальної діяльності, ведення щоденників спостереження за процесом розвитку дитини чи зошитів досягнень учнів, написання батькам листів-характеристик, записок-повідомлень, вітальних листівок і листів подяки.

постійно

класні керівники

Створити при школі просвітницький центр для популяризації знань з родинної педагогіки:

- Проводити в рамках роботи центру батьківські всеобучі;

- Організувати роботу постійно-діючого центру з популяризації родинної педагогіки;

- Організувати роботу виставки літератури, публікацій з родинної педагогіки при шкільній біліотеці

постійно

педагог-організатор

Батьки - волонтери

Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу здійснюється класним керівником за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як спільне планування виховної роботи у класі; колективні творчі справи; свята, вечори, концерти, КВК; відвідування театрів, виставок, бібліотек; прогулянки, походи, поїздки та подорожі; виставки творчих робіт, дні здоров'я; допомога в ремонтних роботах й естетичному оформленні класної кімнати; участь в обладнанні кабінету й виготовленні наочного приладдя;

постійно

класні керівники

Залучати батьків до роботи гуртків

щорічно

Вчителі-предметники

Створити спільно з батьками загальношкільний родовід сімей учнів за видами діяльності членів родин (політичні діячі, спортсмени, письменники…);

постійно

класні керівники

Продовжувати практику проведення родинних свят у школі

постійно

класні керівники

Кiлькiсть переглядiв: 566

Коментарi